RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
Sekretarz: Pan Piotr Urbański
Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Pani Renata Soldatk - Maternowska
Członkowie: Pani Katarzyna Cegielska, Pan Łukasz Anaszko

Nr konta

 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...

Dzień Babci i Dziadka

Nie zapomnij...
21-22 stycznia

Certyfikaty...

Wakacje za...

158 dni
Copyright