RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
Sekretarz: Pan Piotr Urbański
Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Skapowicz
Członkowie: Pani Joanna Kossakowska, Pani Małgorzata Dróbka

Nr konta: 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

152 dni
Copyright