RADA RODZICÓW 2018-19

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
Sekretarz: Pan Piotr Urbański
Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Skapowicz
Członkowie: Pani Katarzyna Cegielska, Pan Łukasz Anaszko

Nr konta: 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

12 dni
Copyright