RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
  • Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
  • Sekretarz: Pan Piotr Urbański
  • Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca: Pani Agnieszka Skapowicz
  • Członkowie: Pani Joanna Kossakowska, Pani Małgorzata Dróbka

Nr konta: 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Wakacje za...

161 dni
Copyright