RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Pani Ludwika Antoniuk
Zastępca przewodniczącej: Pani Marzena Pacer
Sekretarz: Pan Piotr Urbański
Skarbnik: Pani Monika Józefowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Pani Agnieszka Skapowicz
Członkowie: Pani Joanna Kossakowska, Pani Małgorzata Dróbka

Nr konta: 35154012742019524250860001

Ogłoszenia...


 

Certyfikaty...

Wakacje za...

93 dni
Copyright