ŚWIETLICA

Kierownik Grażyna Nowacka

Godziny pracy

poniedziałki 
wtorki 
środy 
czwartki 
piątki 

*w oczekiwaniu na nowy rok szkolny...

Wewnętrzny regulamin świetlicy

 Regulamin korzystania ze stołówki

 Oświadczenie

 Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

Odwiedź nas na Facebook-u wejdź...

Procedura postępowania, gdy opiekun nie zgłasza się po dziecko zobacz...

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Do szkoły za...

12 dni
Copyright