DOKUMENTY SZKOLNE

PROGRAMY:

 Program Wychowawczy Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

REGULAMINY:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

Instrukcja składowania sprzętu sportowego

 Regulamin placu zabaw

Zasady umieszczania materiałów na stronie internetowej

 Discipulus Activius

 Regulamin wycieczek

WNIOSKI:

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego

OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie dotyczące dzieci przebywających za granicą

INNE:

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Ogłoszenia...

Certyfikaty...

Wakacje za...

161 dni
Copyright