REKRUTACJA DO 1. KLASY

 Zasady rekrutacji do 1. klasy

pdf Zgłoszenie do 1. klasy

pdf Wniosek o przyjęcie dziecka do 1. klasy


OŚWIADCZENIA

pdf Oświadczenie 1. O miejscu zamieszkania

pdf Oświadczenie 2. Kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Elbląga

pdf Oświadczenie 3. Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły

pdf Oświadczenie 4. Wielodzietność rodziny kandydata

pdf Oświadczenie 5. Miejsce pracy jednego z rodziców prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

pdf Oświadczenie 6. Kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

Projekty - Programy

Projekty - Programy

Do szkoły za...

42 dni
Dane teleadresowe...
  • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu
  •  Adres: ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg
  • sekretariat tel. 55 625 86 01
  • e-mail sp15@elblag.eu
  • BIP
Odwiedź nas...

facebook ikona  szkoła : świetlica : UODO

YouTube  YouTube

mapa ikona  znajdź nas na mapie...

Copyright