PLIKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

*prawa autorskie zastrzeżone

 wyniki klasyfikacji 0

 wyniki klasyfikacji 1-3

 wyniki klasyfikacji 4-8

 motywacja nagannego zachowania

 motywacja nieklasyfikowania ucznia

 motywacja oceny niedostatecznej

 sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych

 informacja o pracy nauczyciela

 dane do bazy danych

 karta wyjścia poza teren szkoły - cyklicznie

 karta wyjścia poza teren szkoły - jednorazowo

Ogłoszenia...

DRZWI OTWARTE
"W ŚWIECIE WODY"

5 MARCA
godz. 17:00-18:30
ZAPRASZAMY!25.03. kl. 4-6 godz. 16:30
26.03. kl. 0-3 godz. 16:30

Certyfikaty...

Wakacje za...

123 dni
Copyright