PLIKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI

*prawa autorskie zastrzeżone

 dane do bazy danych

 karta wyjścia poza teren szkoły - cyklicznie

 karta wyjścia poza teren szkoły - jednorazowo

 wyniki klasyfikacji kl. 0

 wyniki klasyfikacji kl. 1-3

 wyniki klasyfikacji kl. 4-8

 motywacja oceny niedostatecznej

 motywacja nagannego zachowania

 sprawozdanie z zajęć prowadzonych w ramach godzin dyrektorskich

 sprawozdanie z działalności koła/zajęć

 sprawozdanie konkursy

 udział w konkursach, zawodach

 informacja o pracy nauczyciela

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 1

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 2

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 3

 informacja o postępach i trudnościach w nauce 4-8

 wdrażanie programów projektów

Ogłoszenia...


25.09.19 kl. 8. godz. 16:3025.09.19
Zdjęcia klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

120 dni
Copyright