REKRUTACJA - SZKOŁY PODSTAWOWE

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Edukacyjnej www.eped.pl

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły wydrukowany i wypełniony wniosek.

Pliki do pobrania:

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Rekrutacja do klas 1.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Ogłoszenia...

DRZWI OTWARTE
"W ŚWIECIE WODY"

5 MARCA
godz. 17:00-18:30
ZAPRASZAMY!25.03. kl. 4-6 godz. 16:30
26.03. kl. 0-3 godz. 16:30

Certyfikaty...

Wakacje za...

123 dni
Copyright