AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS WOLNY

Szkolny konkurs plastyczny organizowany przez świetlicę szkolną.

Cele:

 • promocja zdrowego stylu życia,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu różnorodnych rodzajów aktywności fizycznej,
 • zachęcanie do poszukiwania rozmaitych form czynnego i zdrowego spędzania wolnego czasu i wyboru tej odpowiedniej dla siebie,
 • uświadomienie wpływu ruchu na zdrowie człowieka.

Regulamin

 • konkurs plastyczny pt. „Aktywnie spędzam czas wolny” adresowany jest do dzieci klas I- VI,
 • prace powinny być wykonane indywidualnie,
 • technika prac jest dowolna,
 • format prac: A4 lub A3,
 • prace będą oceniane wg następujących kryteriów: oryginalność, estetyka wykonania,
 • treści umieszczone na pracach powinny dotyczyć aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
 • każda praca musi być opisana: imię i nazwisko, klasa..

Termin konkursu:

 • prace należy składać do 25 listopada 2019 r. do świetlicy szkolnej,
 • rozstrzygnięcie konkursu 29 listopada 2019 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Ogłoszenia...


19.11. kl. 4-8 godz. 17:00
20.11. kl. 0-3 godz. 17:00

Certyfikaty...

Wakacje za...

226 dni
Copyright