STATUT

STATUT SZKOŁY - tekst jednolity


Zmiany w Statucie:

 Uchwala nr 5 z dnia 31.08.2018

 Uchwala nr 16 z dnia 09.01.2019

Ogłoszenia...


25.09.19 kl. 8. godz. 16:3025.09.19
Zdjęcia klasy: 2, 3, 4, 5, 6, 8

Certyfikaty...

Ferie zimowe za...

120 dni
Copyright